Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Hlavní cíle


Hlavním cílem Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii | RCMT je vytvářet v České republice výzkumnou profesionální základnu pro český průmysl strojírenské výrobní techniky, vychovávat novou generaci mladých výzkumníků
v tomto oboru a v neposlední řadě být dobře vybaveným výzkumným, vzdělávacím
a školicím pracovištěm.

Dalším důležitým cílem je výzkum nových řešení a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti.

Úkolem RCMT je v oblasti výzkumu a vývoje výrobních strojů a technologií rovněž vychovávat mladé odborníky, kteří budou s výrobci strojů spolupracovat při řešení řady technických otázek a budou průmyslové praxi zprostředkovávat nejnovější odborné poznatky. Prostřednictvím teoreticky a experimentálně ověřovaných znalostí mohou tito specialisté přispívat ke zvyšování technické úrovně výrobních strojů vyvíjených v ČR
a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost na náročných světových trzích. ​
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů