Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

RCMT uvítalo zástupce japonských firem Fukuda a Makino

Pracoviště RCMT navštívil 20. května 2019 technický ředitel a spolumajitel firmy Compotech pan Ondřej Uher se svými japonskými zákazníky z firem Fukuda a Makino.

Firma Makino je celosvětově známý výrobce špičkových obráběcích center. Pan Shingo Suzuki z divize Makino J zastupuje vývoj obráběcích procesů pro automotive. Firma Fukuda Corporation se svou sedmdesátiletou historií patří mezi menší, ale progresivní inovační firmy působící v oblasti vývoje vysokorychlostních vřeten. Návštěvy se účastnil majitel firmy pan Takayuki Fukuda a vedoucí vývoje pan Yasu Sakai. Zástupci japonských firem ocenili ucelený pohled RCMT na vývoj obráběcích strojů a technologií, kde se úzce prolínají stroje, mechatronická zařízení a výrobní proces. Při návštěvě laboratoře dále ocenili úzkou součinnost simulačních a experimentálních aktivit pracoviště.

RCMT (spolu s dalšími ústavy FS ČVUT) aktuálně spolupracuje s firmou Compotech v rámci projektu TAČR Delta v partnerství s Koreou na vývoji lehké kompozitové převodovky pro elektromobily. V oblasti vysokorychlostních vřeten RCMT rozvíjí znalosti v oblasti modelování teplotních ztrát vřetenových ložisek a teplotně-mechanického stavu vřeten. Projekt byl v letech 2016-2018 financován napřímo KIMM (Korean Institute of Machines and Materials). Vedoucím týmů obou projektů na pracovišti RCMT je Matěj Sulitka.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů