Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Studijní program Průmysl 4.0 na Fakultě strojní ČVUT v Praze

Strojírenství je obor, který se neustále vyvíjí a přirozeně integruje nové technické znalosti, které do strojů a zařízení pronikají z dalších technických oborů. Jedná se zejména o intenzivnější nasazení a využití nástrojů a postupů v oblasti průmyslové komunikace, digitalizace a softwarového inženýrství. V posledních letech prošla intenzivními změnami také oblast výroby, neboť řada firem začala zavádět postupy a řešení v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato situace pochopitelně vyžaduje i změny ve vzdělávání mladých inženýrů.

Fakulta strojní ČVUT v Praze na tuto situaci reagovala a jako první univerzita v České republice umožňuje od akademického roku 2016–2017 studium v akreditovaném magisterském studijním programu Průmysl 4.0. Důležitost nového programu v celkovém vzdělávacím zaměření fakulty podtrhuje i fakt, že nový program byl iniciován a je garantován děkanem Fakulty strojní, prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc.

Celý článek o studijním programu Průymysl 4.0 byl publikován v Bulletinu Průmyslu 4.0.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů