Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Trendy prediktivní diagnostiky nejen výrobních strojů

Ve snaze zabránit neočekávaným výpadkům a nadbytečným odstávkám strojů se stále více prosazují pokročilejší formy údržby, které dávají uživateli možnost včas reagovat podle aktuálního stavu stroje. Filozofii a prostředky údržby je potřeba volit pro jednotlivá zařízení v provozu s ohledem na ekonomickou návratnost. Jen některé stroje potřebují trvalé sledování a ne všechny stroje svým výpadkem ohrožují ekonomický provoz firmy. Se zvyšujícími se nároky na produktivitu výroby však takových strojů a provozů neustále ubývá. Nabídka metod a přístrojů pro zajištění provozu tak roste. Schopnost se v této nabídce zorientovat a vybrat ekonomicky vhodné řešení je pro uživatele klíčová. Tento příspěvek proto přináší základní přehled moderních možností, které mohou daný úkol pomoci vyřešit.

Celý článek Ing. Davida Buriana, Ph.D. a Ing. Miroslava Janoty, Ph.D. je k dispozici na webových stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů