Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Cena Zvoníčkovy nadace

Dva absolventi Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze zaznamenali úspěch ve 24. ročníku soutěže Zvoníčkovy nadace o nejlepší diplomové práce magisterského studijního programu Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Hodnotitelská komise od vedenímprof. Ing. Tomáše Vyhlídala, Ph.D. vyhlásila výsledky při příležitosti slavnostních promocí v Betlémské kapli dne 7. listopadu 2018. Do 24. ročníku soutěže byly přihlášeno celkem 30. prací obhájených v období února až září 2018 na základě doporučení jednotlivých vedoucích. Soutěž je vyhlašována v pěti tematických skupinách, absolventi Ú12135 byli hodnoceni v první z nich:

  • Konstrukce a technologie – cena prof. Jana Zvoníčka
    • 1. místo – Ing. Jakub Sládek: Vývoj řetězového zásobníku pro horizontální stroje řady H630, H800 a H1000, vedoucí DP Ing. Miroslav Ondráček, Ph.D.
    • Návrh na udělení pochvaly děkana za vynikající diplomovou práci – Ing. Tomáš Havlan: Úprava a oživení robotu BCN3D Moveo, vedoucí DP Ing. Jiří Švéda, Ph.D.
  • Teoretické základy strojírenských oborů – cena prof. Karla Spály
  • Technika životního prostředí – cena prof. Jana Pulkrábka
  • Automobily – cena Josefa Božka
  • Řízení a ekonomika podniku – cena prof. Františka Brabce

Úplné výsledky soutěže a bližší informace o Zvoníčkově nadaci jsou k dispozici na webových stránkách nadace.

Soubory ke stažení

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů