Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Expozice RCMT na MSV Brno 2017

Na 59. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně představuje výsledky spolupráce s průmyslem také RCMT. V pavilonu P na stánku firmy KOVOSVIT MAS (č. 150) je vystaven stroj WeldPrint MCV 5X, na jehož vývoji se podíleli výzkumníci z RCMT, a který v pondělí 9. 10. získal Zlatou medaili MSV 2017 v kategorii Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi v ČR/na Slovensku v rámci vývojových projektů dotovaných státem. Součástí expozice RCMT jsou nejen díly vyrobené na tomto stroji vybaveném technologií HM, ale také další exponáty prezentující úzkou spolupráci průmyslových firem a ČVUT v Praze.

Mezinárodní výzkumné projekty evropského rozsahu, na jejich řešení se RCMT podílí, přestavuje projekt NUCLEI, zaměřený na posílení technologického transferu a inovací ve zpracovatelském průmyslu na území střední Evropy.

Studentské projekty Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze, jako například robot vytištěný na 3D tiskárně, jsou spolu s dalšími exponáty prezentovány v pavilonu Z na stánku Českého vysokého učení technického v Praze.

Spolupráci RCMT představil Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. ve vysílání MSV.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů