Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

HSM 2019

08.10.2019 - 09.10.2019

Ve dnech 8. – 9. října 2019 proběhne v Praze patnáctý ročník

HIGH SPEED MACHINING | Advanced Machining Systems

Konference je pořádána Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii | RCMT a Společností pro obráběcí stroje, o.s. | SpOS společně s: IK4 Research Alliance; Technische Universität Darmstadt | The Institute of Production Management, Technology and Machine and Tools | PTW TU Darmstadt; Ecole Nationale Supérieure d´Arts et Métiers, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | NUAA. Partnery konference jsou MM Science Journal a International Academy of Production Engineering | CIRP.

Hlavními tématy konference budou

 • Cutting tools, cutting processes, abrasive processes, cutting conditions and their optimization;
 • Cutting process simulation and virtual machining;
 • CAD/CAM systems and machining strategies for high productivity;
 • Machining of difficult-to-cut materials (titanium alloys, nickel alloys, stainless steel, hard materials) and nonmetallic materials (composites, ceramics);
 • Machinability of Materials After Additive or Forming Processes
 • Intelligent machines and intelligent manufacturing, monitoring of technological processes;
 • Environmental aspects of the design and operation of machine tools;
 • Machining dynamics and process optimization, chatter avoidance;
 • Machine tool design, modeling, optimization and identification of machine tool behaviour;
 • Spindle modeling, testing and diagnostics;
 • Feed drive modeling and optimization, control systems, control strategies and mechatronics;
 • Thermal behavior of machine tools;
 • Micromachining;
 • High precision machining and high precision machines;
 • Diagnostics and Measurement of Machine Tool Behaviour
 • Experimental Approaches in Machining
 • Industrial case studies related to the above-mentioned topics

Zvláštní pozornost bude věnována těmto aktuálním tématům:

 • Self-Optimizing Machining Systems
 • Robots in Machining
 • Noise and Vibrations in Machine Tools
 • Energy Efficient Machine Tools
 • Structured and Textured Cutting Tool Surfaces for Machining Applications
 • Broaching: cutting tools and machine tools

Další informace naleznete na webových stránkách konference, popř. kontaktujte organizační tým: Conference Officer Tereza Frelichová

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů