Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Den otevřených dveří Fakulty strojní

30.1.2019 - 30.1.2019

Zájemce o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ale i rodiče potenciálních studentů zveme na Dny otevřených dveří. Ve středu 30. ledna 2019 proběhne Den otevřených dveří v hlavní budově FS v Dejvicích, Technická 4, Praha 6. V rámci dnů otevřených dveří, mohou zájemci o studium zjistit, jaké jsou podmínky studia na FS ČVUT. V laboratořích Fakulty strojní se mohou také seznámit se zajímavými projekty, na kterých se v mnoha případech podílejí sami studenti, kteří tak získávají užitečné zkušenosti pro své uplatnění po absolvování studia.

Více informací ke Dni otevřených dveří naleznete na internetových stránkách Fakulty strojní.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů