Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Konference Strojírenské fórum

08.11.2018 - 08.11.2018

Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze bude 8. listopadu 2018 místem konání konference Strojírenské fórum. Podzimní setkání je zaměřeno na téma Inteligentní výroby. První část je věnována přednáškám odborníků z oblasti strategické a vývojové, v odpoledním bloku představí své případové studie přednášející z praxe, na které naváže prohlídka místních laboratoří a pracoviště. Cílem setkání je přiblížit a nabídnout účastníkům konference větší prostor k diskuzi a řešení aktuálních témat, které jsou klíčové pro zvyšování efektivity výroby a konkurenceschopnosti.

Pozvánku a program naleznete zde, více informací na internetových stránkách Strojírenského fóra.

K přihlášení můžete využít online formulář.

Termín konání: 8. 11. 2018
Místo konání: Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní v Praze, Horská 3, 128 00 Praha 2

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů