Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Oborový den Ústavu výrobních strojů a zařízení v laboratořích IPA CIIRC

06.11.2018 - 06.11.2018

Zajímáte se o průmyslovou automatizaci, metrologii, technologii či lasery. To a ještě více vás čeká na Oborovém dnu Výrobních strojů a zařízení, který se bude konat v úterý 6. listopadu 2018 od 9.00 do 10.30 hodin v prostorách laboratoří IPA (Industrial Production and Automation) CIIRC.na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/6, Praha 6.

Provedeme vás laboratořemi IPA a představeny budou navazující magisterské obory:

  • konstrukční obor VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
  • nekonstrukční systémově-integrační obor PRŮMYSL 4.0

Seznámíme vás se studijním plánem, potenciálem vašeho budoucího uplatnění a tématy bakalářských a diplomových prací, které můžete zpracovávat pod vedením našich pedagogů.

Program a pozvánku naleznete zde.

Výrobní stroje jsou oborem, ve kterém ČR zaujímá 7. místo na světě v produkci na obyvatele a většina produkce je exportována na vyspělé trhy světa. V oboru působí desítky prosperujících firem. Naši studenti spolupracují na projektech realizovaných spolu s průmyslovými partnery, mají možnost cestovat a studovat v zahraničí a po ukončení studia snadno nalézají atraktivní profesní uplatnění.

Těšíme se na vaši návštěvu

Kontakt:
Ing. Michal Fürbacher, tel. 224 359 334
Horská 3, 128 00 Praha 2

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů