Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Oborový den Ústavu výrobních strojů a zařízení

23.10.2018 - 23.10.2018

V úterý 23. října 2018 jsou zájemci o studium oboru Výrobní stroje a zařízení a Průmysl 4.0 zváni k návštěvě laboratoří a učeben Ústavu výrobních strojů a zařízení.

Zajímáte se o průmyslovou automatizaci, metrologii, technologii či lasery. To a ještě více vás čeká na Oborovém dnu Výrobních strojů a zařízení na Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze, který se bude konat v úterý 23. října 2018 od 9.00 do 11.00 hodin na adrese Horská 3, 128 00 Praha 2 (zahájení v místnosti A-119).

Provedeme vás našimi laboratořemi, seznámíme vás se studijním plánem oboru Výrobní stroje a zařízení a Průmysl 4.0, tématy bakalářských a diplomových prací, které můžete zpracovávat pod vedením našich pedagogů a také potenciálem vašeho budoucího uplatnění, pokud si k navazujícímu studiu vyberete obor Výrobní stroje a zařízení na Ústavu výrobních strojů a zařízení.

Program a pozvánku naleznete zde.

Výrobní stroje jsou oborem, ve kterém ČR zaujímá 7. místo na světě v produkci na obyvatele a většina produkce je exportována na vyspělé trhy světa. V oboru působí desítky prosperujících firem. Naši studenti spolupracují na projektech realizovaných spolu s průmyslovými partnery, mají možnost cestovat a studovat v zahraničí a po ukončení studia snadno nalézají atraktivní profesní uplatnění.

Těšíme se na vaši návštěvu

Kontakt:
Ing. Michal Fürbacher, tel. 224 359 334
Horská 3, 128 00 Praha 2

Pozvanka

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů