Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Dokumenty ke stažení


O RCMT

Brožura RCMT

Leták RCMT

Nabídka uživatelům a výrobcům strojů

Logo RCMT jpg

Logo RCMT png

Logo ČVUT

 

Přehled výzkumných témat řešených v RCMT

Kompenzace teplotních deformací obráběcích strojů

Virtuální obrábění

Výpočty a optimalizace

Konstrukce

Mechatronika obráběcích strojů

Technologie obrábění

Diagnostika a rozvoj výrobní základny

Akreditovaná zkušební laboratoř

 

Technologické profily

Vývoj nových strojů

Design strojů a výrobků
Hydrostatická vedení - návrh a optimalizace
Nekonvenční materiály ve stavbě strojů
Optimalizovaný návrh pohonů
Řízená teplotní stabilizace obráběcích strojů - ACC: Adaptive Coolling Control
Topologická optimalizace nosných dílců
Virtuální stroj - mechatronický model stroje

Zlepšování vlastností strojů

Pokročilé teplotní kompenzace na základě přenosových funkcí
Přídavné odměřovací systémy - mechatronické zvyšování přesnosti strojů

Měření a testy (strojů a technologií)

Akreditovaná zkušební laboratoř
Diagnostika výrobních a nevýrobních strojů

Analýza energetické bilance a ekodesign výrobních strojů

Návrh a optimalizace technologie obrábění

Obrábění geometricky složitých ploch
Optimalizace dráhového řízení
Technologická podpora výroby

Tvorba obecných postprocesorů pro víceosé obrábění
Tvorba postprocesorů a simulací pro víceosé obrábění v systému NX CAM
Zkoušky zaměřené na technologii obrábění

Aplikace laserových technologií

Gravírování laserem
Kalení laserem
Svařování laserem

 

 

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů