Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Nabídka spolupráce


Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit RCMT. Svým partnerům nabízíme podporu a spolupráci nejen ve všech fázích vývoje strojů, ale také při zajištění jejich efektivního provozu a vyšší produktivity vedoucí ke snížení výrobních nákladů. RCMT realizuje rovněž specializovaná odborná školení připravená podle specifických požadavků zákazníků.

Spektrum aktivit spolupráce s průmyslem zahrnuje jak projekty krátkodobé, probíhající v rozsahu několika týdnů a definované na konkrétním dílčím technickém zadání, tak dlouhodobé výzkumné projekty v délce trvání až několika let. Díky silnému výzkumnému zázemí jsou i při řešení krátkodobých projektů uplatňovány nejnovější postupy a metodiky, zaručující zvýšenou přidanou hodnotu navržených řešení.

Spolupráce RCMT probíhá jak formou přímé komerční spolupráce, tak v rámci řešení dotačních projektů, včetně účasti v mezinárodních vědecko-výzkumných programech. RCMT nabízí spolupráci při přípravě přihlášek grantových a dotačních projektů.

Přehled vybraných odborných výzkumných témat RCMT naleznete zde.

 

V případě bližších dotazů na možnosti spolupráce je vám pro konzultaci odborných témat k dispozici

Ing. Petr Kolář, Ph.D.
vedoucí pro projekty spolupráce
tel. 221 990 926, 605 205 926
e-mail spoluprace@rcmt.cvut.cz

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů