Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Seidel Petr

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Provoz strojů
Pozice: aplikace
Kontakt: Tel: 221 990 987 | Mobil: 774 352 034 | Email: P.Seidel@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů