Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Valkovič Ráchel

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Projektové řízení
Pozice: asistentka
Kontakt: Tel: 221 990 940 | Mobil: 731 682 239 | Email: R.Valkovic@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů