Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Vršanský Petr

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Projektové řízení
Pozice: projektový manažer
Kontakt: Tel: 224 359 961 | Mobil: 731 628 551 | Email: P.Vrsansky@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů