Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Panteleev Alexander

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Provoz strojů
Pozice: řízení strojů
Kontakt: Tel: 221 990 985 | Mobil: 605 205 914 | Email: A.Panteleev@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů