Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Patočka Karel

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Vývoj strojů
Pozice: pokročilé modelování
Kontakt: Tel: 221 990 968 | Mobil: 776 077 594 | Email: K.Patocka@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů