Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Mgr. Kopecká Ester, DiS.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Projektové řízení
Pozice: PR a vnější vztahy
Kontakt: Tel: 221 990 989 | Mobil: 605 205 931 | Email: E.Kopecka@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů