Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Machyl Jan, Ph.D.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Provoz strojů
Pozice: měření statické tuhosti, diagnostika
Kontakt: Tel: 224 359 255 | Mobil: 605 205 921 | Email: J.Machyl@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů