Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

doc. Ing. Andrlík Vladimír, CSc.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Pedagogika
Pozice: vedoucí skupiny
Kontakt: Tel: 221 990 915 | Mobil: 605 205 934 | Email: V.Andrlik@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů