Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Zink Josef

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Vývoj strojů
Pozice: ecodesign obráběcích strojů
Kontakt: Tel: 224 359 358 | Email: J.Zink@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů