Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Kekula Josef, Ph.D.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Vývoj strojů
Pozice: specialista na mikrofrézování
Kontakt: Tel: 221 990 960 | Email: J.Kekula@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výsledky:

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů