Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Diviš Ivan

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Provoz strojů
Pozice: aplikační inženýr
Kontakt: Tel: 221 990 941 | Mobil: 605 205 905 | Email: I.Divis@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výsledky:

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů