Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Kohút Peter, Ph.D.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Vývoj strojů
Pozice: teplotně mechanické modely
Kontakt: Tel: 221 990 955 | Mobil: 731 628 557 | Email: P.Kohut@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výsledky:

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů