Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Švéda Jiří, Ph.D.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Projektové řízení
Pozice: garant pro oblast mechatroniky a vlastností strojů
Kontakt: Tel: 221 990 932 | Mobil: 739 531 463 | Email: J.Sveda@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výzkumný program:

Výsledky:

Další stránky: 1 2 3 
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů