Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Mgr. Lomička Jan

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Technologie
Pozice: programátor a technolog, vedoucí interní výroby
Kontakt: Tel: 221 990 931 | Mobil: 731 144 874 | Email: J.Lomicka@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů