Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Novotný Lukáš, Ph.D.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Provoz strojů
Pozice: pohony a řídicí systémy
Kontakt: Tel: 221 990 916 | Mobil: 739 242 919 | Email: L.Novotny@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výsledky:

Další stránky: 1 2 3 4 
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů