Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Projektové řízení
Pozice: vedoucí pro projekty spolupráce
Kontakt: Tel: 221 990 926 | Mobil: 605 205 926 | Email: P.Kolar@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výsledky:

Další stránky: 1 2 3 4 5  ... 
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů