Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

doc. Ing. Souček Pavel, DrSc.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Pedagogika
Pozice: pohony a řídicí systémy
Kontakt: Tel: 224 359 320 | Mobil: 605 205 915 | Email: P.Soucek@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výzkumný program:

Výsledky:

Další stránky: 1 2 3 4 
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů