Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

doc. Ing. Rybín Jaroslav, CSc.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Technologie
Pozice: výzkum a vývoj
Kontakt: Tel: 221 990 919 | Mobil: 605 205 916 | Email: J.Rybin@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výzkumný program:

Výsledky:

Další stránky: 1 2 3 
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů