Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Projektové řízení
Pozice: řešitel projektu 1M0507 (2005-2011) a LN00B128 (2000-2004)
Kontakt: Tel: 221 990 910 | Mobil: 605 205 910 | Email: J.Housa@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výsledky:

Další stránky: 1 2 3 4 
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů