Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Horník Josef

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Technologie
Pozice: technický pracovník
Kontakt: Tel: 224 359 361 | Mobil: 605 205 909 | Email: J.Hornik@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů