Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

doc. Ing. Bubák Antonín, Ph.D.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Pedagogika
Pozice: virtuální prototypy, CNC řízení
Kontakt: Tel: 224 359 320 | Email: A.Bubak@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Výsledky:

Další stránky: 1 2 3 
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů