Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

doc. Ing. Bach Pavel, CSc.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Provoz strojů
Pozice: výzkumný pracovník
Kontakt: Tel: 221 990 911 | Mobil: 605 205 911 | Email: P.Bach@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výzkumný program:

Výsledky:

Další stránky: 1 2 3 4 5  ... 
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů