Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Janota Miroslav, Ph.D.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Provoz strojů
Pozice: měření dynamických vlastností strojů
Kontakt: Tel: 221 990 925 | Mobil: 605 205 925 | Email: M.Janota@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

Výzkumný program:

Výsledky:

Další stránky: 1 2 3 4 5 
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů