Projekt GENDER ve strojírenství

Projekt „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen“ byl realizován za finanční podpory EU z Operačního programu Zaměstnanost v období 9/2017–8/2019. V rámci projektu mimo jiné vznikly informační materiály pro cílovou skupinu poradců. Celkem bylo vytvořeno šest samostatných brožur obsahujících aktuální informace o tom, co je to strojírenská výrobní technika v ČR, jaké jsou perspektivy tohoto oboru, jaké jsou platové podmínky, jaké jsou možnosti vzdělávání, jak dnes vypadá práce ve vybraných profesích a nakonec brožura představující příklady žen pracujících ve strojírenství na různých pozicích. Dále byly vytvořeny zjednodušené informační materiály vhodné pro práci s klienty poradců, které zejména vhodnou formou přibližují vybrané pracovní pozice ve strojírenství, které mohou kariérní poradci přímo užít při poradenské činnosti s dívkami/ženami.
Vytváření všech informačních materiálů bylo konzultováno s poradci v průběhu projektu v rámci workshopů. Poradcům byly materiály prezentovány v pracovních verzích. Konečná podoba brožur i zjednodušených materiálů pro práci s klienty reflektuje připomínky a podněty poradců.
Tyto materiály mají sloužit pro proškolení a informování kariérních poradců a jako materiály, které kariérní poradci využijí při výkonu poradenského procesu k předávání objektivních informací ohledně možností uplatnění dívek/žen ve strojírenských oborech.