Výzkum

Výzkumné aktivity RCMT se orientují na témata definovaná a rozvíjená ve spolupráci s průmyslem. Hlavním dlouhodobým výzkumným programem byl na roky 2012–2019 projekt Centra kompetence – Strojírenská výrobní technika (CK-SVT), který je podporován Technologickou agenturou ČR (TAČR). Hlavním posláním projektu je zvýšit technickou excelentnost, konkurenceschopnost a produkci nejvýznamnějších výrobců strojírenské výrobní techniky a technologie jakož i celého oboru v ČR. Na tento projekt navazují projekty Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství (SVTPS) a Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ (NCKS).

Přehled VaV projektů aktuálně řešených RCMT je ZDE

Výsledky projektů ZDE