Vývoj

Oddělení Výzkumu a vývoje strojů

Vývoj stroje od prvního návrhu po realizaci prototypu

Oddělení vývoje strojů se specializuje na pokročilé modelování, konstrukční řešení strojů, přesnost a energetickou efektivitu strojů.

Pokročilé modelování a přesnost strojů zahrnuje především výpočetní a simulační podporu v oblasti vývoje, výzkumu a analýz vlastností strojů a komponent a chování strojů v obráběcím procesu. Aktivity se zaměřují jak na spolupráci s výrobci strojů v rámci řady projektů, tak na výzkum a vývoj moderních výpočetních metod a postupů, bez jejichž aplikací si dnes již vývoj pokročilých strojů nelze představit.

Tematicky se činnost a zaměření dělí do několika oblastí:

  • Strukturální výpočty
  • Strukturální optimalizace a pokročilé matematické metody
  • Modelování nekonvenčních materiálů
  • Virtuální modelování obráběcího procesu
  • Teplotně mechanické modely strojů

Na výpočtové operace úzce navazuje konstrukce strojů, tedy vývoj, konstrukce a realizace strojních zařízení a to jak z oblasti výrobních strojů, tak i z oblasti experimentálních standů a poradenství v oblasti strojní konstrukce. Návrh a tvorba výrobní dokumentace je provedena především v systémech SolidEdge, NX popř. SolidWorks.

Předkonstrukční studie zahrnují návrh technického řešení konstrukce strojního zařízení ve variantním provedení, zohledňující ekonomické aspekty společně s vícekriteriálním hodnocením navržených řešení, odborné konzultace technických řešení a rozbor předpokládaných nákladů.

Na základě podkladů z předkonstrukční studie nebo jednoznačného zadání je proveden finální návrh konstrukce v podobě 3D modelů zohledňující technologické možnosti výroby. Předmětem konstrukce jsou i veškeré funkční a pevnostní výpočty potřebné k návrhu finálního řešení. Na základě 3D modelů je následně zhotovena výrobní výkresová dokumentace navrženého zařízení včetně technické dokumentace jako jsou návod k obsluze a montážní návod.

Oddělení zaměřuje svou pozornost také na energetickou účinnost strojů (ecodesign), tedy výzkum a vývoj metod pro snížení energetické náročnosti obráběcích strojů a potlačení jejich negativních dopadů na životní prostředí. Pozornost je upřena na měření a vyhodnocení spotřeby elektrické energie v širokém spektru provozních režimů strojů, metody pro analýzu strojů, instalovaných spotřebičů a nastavení PLC z pohledu energetické efektivity, návrh a realizace úsporných opatření, vývoj matematických modelů pro predikci spotřeby energie strojů a komponentů a výpočty přínosu modifikací a návrh postupů pro energeticky efektivní provoz strojů u uživatelů.