Technologie

Oddělení Technologie

Příprava NC kódu, řezné podmínky, lasery

Oddělení Technologie se zabývá aplikovaným výzkumem a vlastní specializovanou výrobou v oblasti třískového obrábění a laserových technologií. Jsou prováděna jak dílčí, tak i komplexní řešení často komplikovaných a náročných technologií. Výroba je zaměřena na přesné a geometricky složité dílce.

Konkrétněji jsou realizovány tyto hlavní oblasti výzkumu a přímé spolupráce s průmyslovými partnery:

 • návrh technologie – NC programování, tvorba NC postprocesorů, technologická příprava výroby, projektování výrobních procesů a systémů,
 • zavádění nové nebo modifikace stávající technologie výroby u zákazníků i prostřednictvím školení, optimalizace výrobních technologií nebo realizací technických auditů,
 • samotná realizace technologie a výroba dílců – využití moderních metod obrábění a pětiosého obrábění,
 • inspekce kvality vyráběných dílců – měření na souřadnicovém měřícím stroji; měření jakosti povrchu.

Hlavní témata řešená v rámci oddělení jsou:

 • obrábění dílců z těžkoobrobitelných a kompozitních materiálů s využitím moderních metod obrábění (HSC, HPC apod.);
 • příprava, ladění a aplikace řídicích NC programů pro opracování geometricky složitých ploch (průtoční části proudových strojů, zvláště pak oběžných kol radiálních kompresorů a turbín);
 • tvorba, ověřování a aplikace NC postprocesorů (pro všechny druhy CNC strojů a řídicích systémů včetně pětiosého a víceosého řízení);
 • vývoj a aplikace speciálních CNC technologií pro prototypovou výrobu vysoce přesných dílů pro speciální určení (kosmický výzkum);
 • zvyšování produktivity a hospodárnosti obráběcích procesů;
 • testování řezných nástrojů a strojů pro volbu optimální varianty a typu řezného nástroje a operace;
 • popis, gravírování a strukturování povrchu součástí laserem;
 • svařování, řezání a tepelném zpracování materiálů laserem;
 • aplikace mikrofrézování, včetně vývoje a použití vysokootáčkových přídavných vřeten, aplikovatelných na běžně používaných obráběcích strojích bez nutnosti zásahu do jejich stavby.