Provoz

Oddělení Provozu strojů

Řešení problémů na existujícím stroji v provozu

Moderní obráběcí stroj jako celek je klasickým představitelem složitého mechatronického produktu. Ten v sobě spojuje klasické „strojařské“ prvky spolu se sofistikovanými systémy pro řízení a zabezpečení přesného, vysoce produktivního a univerzálního provozu stroje. Oddělení Provozu strojů se zabývá nejen vývojem a testováním takovýchto systémů, ale také jejich aplikacemi na obráběcí stroje zákazníků.

Mezi hlavní témata patří:

 • Přídavné odměřovací systémy pro zvýšení přesnosti strojů – vývoj odměřovacích systémů, které jsou schopny online identifikovat geometrickou deformaci nosné struktury stroje a skutečnou polohu pohybových os pomocí integrovaných nezávislých odměřování a následně ji kompenzovat.
 • Optimalizace dráhového řízení – optimální nastavení regulačních i interpolačních parametrů u současně nejpoužívanějších řídicích systémů (Siemens, Heidenhain), úpravy vygenerovaných dat z CAM softwaru s cílem zvýšení rychlosti a kvality výroby daného dílce
 • Vývoj řídicích systémů a jejich pokročilých funkcí z hlediska regulace i diagnostiky.
 • Měření vlastností strojů a jejich komponent v rámci akreditované zkušební laboratoře.
 • Pokročilá diagnostika výrobních systémů – identifikace aktuálního stavu mechanického systému pomocí konvenčních i nekonvenčních nástrojů, predikce poruch.
 • Potlačení vibrací – výzkum je zaměřen jak na potlačení vibrací ještě před jejich vznikem pomocí kompenzací v řídicích systémech, tak na potlačení vibrací vzniklých od obrábění a dalších externích zdrojů pomocí aktivních dynamických hltičů.
 • Pohony obráběcích strojů – vývoj a výzkum software umožňujícího optimalizaci volby komponent pohonu, výzkum nekonvenčních struktur pohonů a jejich vlastností.
 • Vývoj prototypových testovacích zařízení (zkušební stanice), včetně diagnostických SW.
 • Automatizace pokročilých výrobních systémů včetně vývoje specifického software pro řízení a zpracování dat.
 • Vývoj v oblasti průmyslových robotů – nasazení průmyslových robotů do obráběcích operací, integrace průmyslových robotů do vyšších celků, kalibrace a zvyšování přesnosti.

Řešení těchto témat umožňuje silné hardwarové i softwarové zázemí. Pro pokročilé simulace a řízení jsou využívány sw Matlab/Simulink, ControlDesk (dSpace), LabView, virtuální jádra řídicích systémů Siemens Sinumerik VNCK a Heidenhain Virtual iTNC a další. V oblasti automatizace se jedná zejména o systémy Beckhoff TwinCat, Tecomat Mosaic a Siemens TIA portál. Kromě těchto nástrojů jsou využívány i klasické programovací jazyky jako C, C++, C# atd.

Zlepšování parametrů obráběcích strojů je možné díky přesnému měření a diagnostice jejich vlastností. Mezi prováděné zkoušky v rámci akreditované zkušební laboratoře patří :

 • měření geometrické přesnosti,
 • měření vibrací (tedy strukturálních vlastností a dynamického chování stroje),
 • měření jeho tepelného chování s následnými výstupy pro teplotní kompenzace,,
 • měření statické tuhosti a
 • měření hlučnosti strojů.

Při obrábění umožňují výkonové zkoušky identifikovat slabá místa konstrukce ve vazbě na výrobní technologie.