Spolupráce s průmyslem

Podpora výrobcům a uživatelům výrobních strojů je poskytována v každé fázi vývoje, výroby a používání výrobního stroje a výrobní technologie od vývoje, simulace, konstrukce a výrobní dokumentace před montáž, oživení a naladění stroje, návrh a optimalizaci výrobní technologie až po diagnostiku a měření problémového chování stroje a procesu.
Komplexní přístup je výsledkem práce pracovníků RCMT ze tří odborných oddělení:

Kontakt pro projekty spolupráce:
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
p.kolar@rcmt.cvut.cz
+420 605 205 926
+420 221 990 926