Aktuality

RCMT 20 let ve výzkumu obráběcích strojů

Před 20 lety, 1. července 2000, se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku nahlíží článek publikovaný v MM Průmyslovém Spektru. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.


Oborový den Ústavu výrobních strojů a zařízení

Zajímáte se o průmyslovou automatizaci, metrologii, technologii či lasery? To a ještě více vás čeká na Oborovém dnu na Ústavu výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní ČVUT v Praze, který se bude konat ve středu 11. března 2020 od 9.00 do 10.30 hodin, na adrese Horská 3, Praha 2 Albertov.

Provedeme vás laboratořemi a představeny budou navazující magisterské obory:

Seznámíme vás se studijním plánem, potenciálem vašeho budoucího uplatnění a tématy bakalářských a diplomových prací, které můžete zpracovávat pod vedením našich pedagogů.
Pozvánka a program jsou k dispozici ZDE.

Výrobní stroje jsou oborem, ve kterém ČR zaujímá 7. místo na světě v produkci na obyvatele a většina produkce je exportována na vyspělé trhy světa. V oboru působí desítky prosperujících firem. Naši studenti spolupracují na projektech realizovaných spolu s průmyslovými partnery, mají možnost cestovat a studovat v zahraničí a po ukončení studia snadno nalézají atraktivní profesní uplatnění.


Odborný seminář Trendy po EMO Hannover 2019

Odborný seminář Trendy po EMO Hannover 2019, který pořádala Společnost pro obráběcí stroje (SpOS) ve spolupráci s RCMT Fakulty strojní ČVUT v Praze a Technologickou platformou strojírenské výrobní techniky se konal ve čtvrtek 13. 2. 2019 od 9.00 hod. v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT, FS ČVUT v Praze.

Cílem odborného setkání bylo seznámit technickou veřejnost se současným stavem vývoje a s trendy v oboru obráběcích strojů a obrábění po veletrhu EMO Hannover 2019, jak je reflektují odborníci a přímí účastníci veletrhů. Přednáškový blok byl určen pro pracovníky managementu, pro pracovníky všech funkčních úrovní technických i obchodních úseků strojírenských podniků, zvláště pak pro výrobce a uživatele obráběcích strojů, a rovněž pro učitele vysokých a středních škol technických.

V přůběhu semináře byly také předány ceny v soutěži SpOS o nejlepší obhájenou diplomovou práci, které se účastní studenti národních technických univerzit. Práce navržené k ocenění obsahují návrhy konkrétních technických řešení budoucích inženýrů v tématech zajímavých nebo zadaných firmami. Tím tato aktivita podporuje propojování průmyslu s univerzitami. Oceněni byli:

  1. místo – Ing. Petr Marek (ČVUT), diplomová práce na téma Konstrukční návrh frézovacího vřetene s možností soustružení
  2. místo – Ing. Stanislav Strnad (ZČU), diplomová práce na téma Návrh hlavního pohonu soustružnického vřeteníku
  3. místo – Ing. Jakub Bražina (VUT), diplomová práce na téma Virtuální zprovoznění výrobního systému

Anotace oceněných prací jsou zveřejněny na facebookové stránce SpOS


Ocenění prof. Ing. Jaromíra Houši, DrSc. Felberovou medailí

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT dne 21. ledna 2020 byla udělena stříbrná Felberova medaile panu prof. Ing. J. Houšovi, DrSc. Felberova medaile se uděluje za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT v Praze.

Felberova medaile je významným oceněním celoživotního pedagogického a vědeckého působení pana prof. Houši v oboru výrobních strojů, v němž vychoval řady odborníků, specialistů v oboru a vědeckých pracovníků. Prof. Houša vybudoval rovněž Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT), které se za dobu své existence v letech 2000 – 2011 stalo hlavní výzkumnou základnou oboru a respektovaným pracovištěm aplikovaného výzkumu nejen v ČR, ale i v mezinárodním měřítku. Výzkumné centrum VCSVTT položilo základy dnešnímu formátu a výzkumného nasměrování našeho pracoviště.