Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

6.4.2018ICT ve výrobě..​Dne 5. dubna 2018 se na půdě RCMT konal seminář na téma Management životního cyklu výrobku a využití Big Data pro zvyšování produktivity a snižování nákladů.

9.3.2018Energetická efektivita obráběcích strojů..​Článek publikovaný v č. 3/2018 časopisu MM Průmyslové spektrum

5.3.2018Odborný seminář Trendy po EMO..​V prostorách RCMT se konal odborný seminář Trendy po EMO Hannover 2017 a MSV Brno 2017.

3.5.2018Seminář Ecodesign: Nákladově efektivní výroba..

Seminář na téma Ecodesign: Nákladově efektivní výroba se bude konat v prostorách RCMT.

23.4.2018Open Innovation Week – NUCLEI..

Ve dnech 23. – 25. dubna 2018 pořádá RCMT v rámci Open Innovation Week projektu NUCLEI workshopy, exkurze a dny otevřených dveří.

5.4.2018Seminář ICT ve výrobě..

Seminář na téma Management životního cyklu výrobku a využití Big Data pro zvyšování produktivity a snižování nákladů.

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme 

Projekt RCMT byl realizován v letech 2000 - 2011 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v období 2000 - 2004 v rámci projektu LN00B128, v období 2005 - 2011 projekt 1M0507). Vedoucím RCMT v období let 2000 - 2011 byl prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

V současnosti je Ú12135 řešitelem projektu TE01020075 Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s podporou TA ČR.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů