Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

9th International Conference

M A T A R   2 0 1 2
Machine Tools, Automation, Robotics and Technology


12 - 14 September 2012
Prague, Czech Republic

The conference focuses on


More about MATAR 2012

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů