Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

22.1.2020Ocenění prof. Ing. Jaromíra Houši, DrSc. Felberovou medailí..​Prof. Ing. J. Houšovi, DrSc. byla udělana Felberova medaile za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT

19.12.2019PF 2020..​Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020 přeje RCMT.

12.12.2019Již druhý hybridní stroj WeldPrint..​Článek publikovaný v č. 12/2019 časopisu MM Průmyslové spektrum

25.11.2019Oborový den Ústavu výrobních strojů a zařízení ..

V pondělí 25. 11. 2019 jsou zájemci o studium oboru Výrobní stroje a zařízení a Průmysl 4.0 – Výrobní technika zváni k návštěvě laboratoří a učeben Ústavu výrobních strojů a zařízení.

8.10.2019HSM 2019..

Ve dnech 8. – 9. října 2019 proběhne v Praze patnáctý ročník HIGH SPEED MACHINING | Advanced Manufacturing Systems.

25.4.2019Seminář Inprocesní měření na obráběcích strojích..

Přijměte pozvání na odborný seminář Inprocesní měření na obráběcích strojích

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme 

Projekt RCMT byl realizován v letech 2000 - 2011 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v období 2000 - 2004 v rámci projektu LN00B128, v období 2005 - 2011 projekt 1M0507). Vedoucím RCMT v období let 2000 - 2011 byl prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

V současnosti je Ú12135 řešitelem projektu TE01020075 Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s podporou TA ČR.

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů