Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

22.12.2016PF2016..​Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2017 přeje RCMT.

20.12.2016Optimalizace výrobních procesů a virtuální továrna..​Článek publikovaný v č. 24/2016 časopisu Technický týdeník.

20.12.2016Platforma pro sektor Machine Tools..​​Článek publikovaný v č. 24/2016 časopisu Technický týdeník.

1.2.2017Den otevřených dveří Fakulty strojní..

Zájemci o studium na ČVUT v Praze mohou ve středu 1. února a ve čtvrtek 2. února 2017 navštívit Fakultu strojní v rámci Dne otevřených dveří.

9.11.2016Den otevřených dveří..

Fakulta strojní ČVUT v Praze pořádá pro zájemce o studium ve středu 9. listopadu 2016 Den otevřených dveří.

17.10.2016Oborový den Výrobní stroje a zařízení..

V pondělí 17. října 2016 se otevírají dveře zájemcům o studium oboru Výrobní stroje a zařízení.

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme

Projekt RCMT byl realizován v letech 2000 - 2011 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v období 2000 - 2004 v rámci projektu LN00B128, v období 2005 - 2011 projekt 1M0507). Vedoucím RCMT v období let 2000 - 2011 byl Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

V současnosti je Ú12135 řešitelem projektu TE01020075 Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s podporou TA ČR.

 

© VCSVTT 2017
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů